REGULAMENTUL CAMPANIEI “Familia digitală”

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Loteria publicitara („Campania”) este organizată de Orange Romania S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 lei reprezentată de Anca Veluda în calitate de Head Line of Digital Division

1.2. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3. Prezentul Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele proprii ale Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa https://comunitate.orange.ro/pages/regulamentul-campaniei-familia-digitala, în perioada desfășurării campaniei.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5. Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea Comunității Orange România (https://comunitate.orange.ro).

 

2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată online, pe :  https://comunitate.orange.ro/questions/2206210-concurs-familia-digitala

2.2. Participanţii care vor accesa Campania de pe teritoriul altui stat îşi asumă raspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor şi a serviciilor PrePay. De asemenea, in cazul in care va fi desemnat castigator un participant care a aplicat de pe teritoriul altui stat, isi va asuma raspunderea cu privire la conditiile de intrare in posesie a premiului acordat, descris in capitolul 8. Procedura de acordare a premiilor. 

 

3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfasoara in perioada 28 ianuarie, ora 12:00 – 10 februarie 2020, ora 23:59, (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1. La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetatean roman, cu rezidenta fiscala in Romania, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • Este titularul unui cont My Orange (îsi asuma responsabilitatea asupra validitații și corectitudinii adresei de email asociată contului și declară că este adresa sa proprie); 
 • Are un cont de Utilizator al Comunității, furnizând informațiile necesare la înregistrare;
 • A citit, înțeles și este de acord cu Condițiile de utilizare ale Comunității Orange, cu Termenii și Condițiile de Utilizare ale site-ului Orange și cu Politica de Confidențialitate a Orange România;
 • Posteaza  un raspuns la intrebarea adresata de Orange: „Cum este  folosita tehnologia in familia ta? (spune-ne cum o folosesti tu si cum o folosesc copiii)”

4.2. Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), sunt cetateni romani si au rezidenta fiscala in Romania. 

4.2. Angajaţii Organizatorului, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv nu pot participa la Campanie.

 

5. PREMII

5.1. În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă un număr de 10 (zece) premii constand in 10pachete, fiecare pachet constand in:

 - 1 pereche casti pliabile Bluetooth personalizate #ComunitateaOrange, timp de redare aprox. 6 ore, au baterie reincarcabila de 300 mAh integrata, cablu mufa jack si cablu de incarcare micro USB. Pret: 21.57 EUR (TVA inclus)

- 1 pix tactil cu mina albastra personalizat #ComunitateaOrange. Pret:1.4 EUR ( TVA inclus)

- 1 USB hub personalizat #ComunitateaOrange. Pret: 2.49 EUR ( TVA inclus)

- 1 breloc lemn personalizat #ComunitateaOrange. Pret:  0.65 EUR ( TVA inclus)

- 1 boxa JBL Go 2 (rezistență la apă clasa IPX7, la o adâncime 1m, pentru max. 30 minute și datorită bateriei lithium-ion, funcționează până la 5 ore via Bluetooth sau AUX). Pret:  38.72 EUR ( TVA inclus)

Valoare totala a pachetului: 64.84 EUR (TVA inclus)

 5.2. Valoarea comercială totală maximă a Premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 648.43 euro (TVA inclus)

 5.3. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament.

5.4. Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestora în bani.

 5.5. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul.

 

 

6. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR

6.1. Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin tragere la sorţi în data de 11 februarie 2020 si vor fi extrasi 10 câștigători și 20 rezerve (fiecare câștigător având două rezerve aferente). Lista castigatorilor finali va fi publicata pe data de 17 februarie, dupa incheierea procesului de validare descris mai jos.

Desemnarea castigatorilor prin tragere la sorti se va face la sediul Organizatorului situat în București, clădirea Skanska Green Court, Gara Herăstrău nr 4, clădirea A, sector 1.

6.2. Tragerea la sorţi se va face prin metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor, în faţa unei comisii formate din 3 persoane desemnate de Organizator. Orange Romania poate invita reprezentanţi ai  Ministerului Finantelor şi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române să participe la tragerile la sorţi, în calitate de observatori, fără a face parte din comisia de extrageri. În urma tragerii la sorţi a Premiului, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor.

6.3. Pentru fiecare premiu acordat, la datele specificate mai sus, la 6.1, se va extrage 1 câştigător şi 2 rezerve (în total 10 câștigători și 20 rezerve pentru cele 10 premii).

6.4. Adresa de email asociată contului My Orange nu poate fi declarata in acelasi timp castigatoare si/sau rezerva.

6.5. Înainte de extragerea Participanţilor câştigători şi câştigători de rezervă, se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate la secţiunea 7 din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant, acesta nu va fi inclus în lista pentru extragere.

6.6. In situatia in care unul dintre Participantii castigatori sau castigatori de rezerva extrasi nu au inclus in comentariu atat raspunsul parintelui cat si al copilului va fi descalificat si se va face extragerea in continuare pana cand sunt extrasi 10 castigatori si 20 rezerve care indeplinesc aceasta conditie.

6.7. Un Participant poate fi declarat câştigător o singură dată în cadrul Campaniei.

 

 

7. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

7.1. Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate pentru a fi inscriși în extragere:

• să îndeplinească toate condiţiile de participare, astfel cum sunt detaliate la secţiunea 4 din prezentul Regulament;

• comunicarea cu Participantul să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament;

• să răspundă la intrebarea adresata de Orange pe pagina concursului, adăugând un singur comentariu pe topicul campaniei: Cum este  folosita tehnologia in familia ta? (spune-ne cum o folosesti tu si cum o folosesc copiii).

7.2. În cazurile în care Participantul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate în art.7.1. de mai sus, acesta nu va fi inclus in lista de extragere.

7.3. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanti da dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz. Prin urmare, in cazul in care Organizatorul are indicii asupra faptului ca un participant se angajeaza sau incearca sa se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit in Promotie, inclusiv, dar fara a se limita, la angajarea in orice activitate sau orice manipulare a acestuia, Organizatorul este indreptatit sa ia masurile adecvate si va avea dreptul sa descalifice respectivul participant din Promotie, indiferent de rezultatul incercarii.

 

 

8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1. Organizatorul va contacta pe email Participantul câştigător în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorţi, mentionate mai sus,  pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiului conform prezentului Regulament.

8.2. Contactarea Participantului câştigător se va efectua la adresa de e-mail asociată contului de My Orange cu care s-a autentificat în comunitate.

8.3. În cazul în care Organizatorul nu va avea un raspuns din partea Participantului castigator în decurs de 24 de ore de la tragerea la sorţi, atunci Participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea câştigătorului de rezervă aferent. In cazul in care Participantul castigator de rezerva nu va raspunde in 24 de ore mailului expediat de catre Organizator pentru anuntarea premiului, se va trece la contactarea celui de-al doilea câştigăt de rezervă aferent.  In cazul in care nici acest participant castigator de rezerva nu va raspunde in 24 de ore mailului se va proceda la descalificarea acestuia și premiul nu se mai acorda.

8.4. Organizatorul îşi declină orice raspundere în situaţia în care Participantul câştigător nu răspunde emailul transmis de consultanţii Orange indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termene menţionate în prezentul Regulament.

8.8.Participantul câştigător va primi detalii de la Organizator cu privire la locaţiile unde se poate prezenta personal pentru verificarea documentelor de identitate în original, semnarea unui proces verbal de înmânare a Premiului. O locaţie diferită de cele indicate de Organizare nu este acceptată.

8.7. Participantul câştigător se va prezenta personal la locaţia indicată de Organizator în maxim 21 zile lucrătoare de la comunicarea acestei locaţii precum şi toate documentele solicitate pentru verificarea identităţii, validarea ca Participant câştigător (pentru toti Participanţii), semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului. In cazul in care sunt depasite cele 21 zile lucratoare acordate pentru ridicarea premiului, atunci Participantul este invalidat drept castigator si premiul nu se mai acordă.

 

 

9. RĂSPUNDERE

9.1. Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

9.2. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.

9.3. Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului Romaniei, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

9.4. Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

• acurateţea datelor furnizate Organizatorului: adresa de email asociată contului My Orange utilizat pentru autentificarea in comunitate, drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate si nu isi asuma raspunderea in cazul furnizarii unei adrese de email, alta decat cea personala ;

• posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra adresei de email asociate contului de My Orange utilizat pentru autentificarea in comunitate;

• imposibilitatea unui Participant câştigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator.

 

 

10. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare.

10.2. Orice modificare adusă prezentului Regulament va fi autentificată de către notarul public şi va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.

10.3. Organizatorul nu îşi asuma nici un fel de răspundere pentru luarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei, in locurile precizate in prezentul Regulament.

10.4. În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va acorda premiile câştigătorului desemnat până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

 

 

11. PUBLICITATE

11.1. Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate şi utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

 

 

12. RECLAMAŢII ŞI LITIGII

12.1. Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

12.2. Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

12.3. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Bucureşti.

 

 

13. TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi  să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

13.2 Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

Orange Romania S.A.

Anca Veluda

Head of Digital

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „Familia digitală”

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Orange România – operatorul de date cu caracter personal

Orange Romania – Orange România SA, cu sediul în  Europe House, Blvd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Sector 1, cod poștal 010665,Bucuresti, România,  J40/10178/1996, Cod Unic de Inregistare: 9010105 este operatorul de date cu caracter personal. Orange România, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

 

2. Orange Romania vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei, respectiv „Familia digitală”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

 

3. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

• datele de contact, cum ar fi adresa de e-mail, username-ul utilizat in Comunitatea Orange,

• detalii cu privire la produsele si serviciile Orange care fac obiectul Campaniei,

• detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea Participanului la premiile oferite)

• alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu, nume, prenume, adresa postala, data nasterii, CNP si/sau altele)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul Participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

 

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange Romania, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale; transmiterii de informări de marketing legate de cele mai noi oferte, produse și servicii, personalizate și adaptate tipului de client .

Totodată, Orange Romania va face publice datele Câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

 

5. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i)dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;
 • dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

 

 

6. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange Romania către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange Romania poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în

următoarele situații:

• Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,

• Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange Romania solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,

• Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,

• Autorități publice: Orange România poate comunica datele Participanților în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

 

7. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

 

8. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

 Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange Romania a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Orange Romania pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale Câștigătorilor vor fi stocate de către Orange Romania conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange Romania va șterge/ distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

 

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională.

 

Orange Romania S.A.

Anca Veluda

Head of Digital

Salut! Am observat că petreci timp în Comunitatea Orange, dar nu te-ai înscris încă.
Dacă te inscrii și devii membru, poți adresa întrebări în comunitate, poți să ajuți și tu alți membri și poți câștiga puncte, badge-uri și să te bucuri de multe alte beneficii!