REGULAMENTUL CAMPANIEI „Distracție în Comunitatea Orange„

 

1.            ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1.         Loteria publicitară („Campania”) este organizată de Orange Romania S.A. (denumită în continuare „Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732, 50 lei reprezentată de Loredana Popp în calitate de Digital Operations Manager.

1.2.         Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului regulament (denumit în continuare „Regulament”).

1.3.         Prezentul Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, la oricare dintre sediile sau magazinele proprii ale Organizatorului sau poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa:  https://comunitate.orange.ro/pages/regulamentul-campaniei-distractie-comunitatea-orange

1.4.         Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice astfel de modificare urmând să intre în vigoare ulterior datei la care a fost adusă la cunoştinţa publicului prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost făcut public anterior.

1.5.         Prezenta Campanie este organizată şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfăşurarea loteriilor publicitare, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată) şi are ca scop promovarea Comunitatii Orange.  

 

2.            LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

2.1.         Campania este organizată online, la https://comunitate.orange.ro/  şi se va desfăşura atat pe teritoriul României cat si in afara tarii.

2.2.         Participanţii care vor accesa Campania de pe teritoriul altui stat îşi asumă raspunderea cu privire la costurile implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming, în conformitate cu Termenii şi condiţiile generale pentru utilizarea abonamentelor Orange şi a serviciilor PrePay.

 

3.            DURATA CAMPANIEI

3.1.         Campania se desfasoara in perioada 3 decembrie 2021, ora 00:00 – 17 ianuarie 2022, ora 23:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

 

4.            CONDIŢII DE PARTICIPARE

4.1.         La prezenta Campanie poate participa orice persoană fizică, cetățean român, având capacitate deplină de exerciţiu, cu vârsta de peste 18 ani şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

1.       Pentru Categoria 1: A bifat la autentificare in comunitate ca este de acord sa primeasca prin newsletter noutati de la comunitate SAU s-a abonat ulterior in pagina de profil din comunitate, bifand casuta care presupune inscrierea la Newsletter, inainte sau in perioada desfasurarii campaniei SI deblochează badge-ul “Snow Man” prin obținerea a 10 autentificări în comunitate în perioada desfășurării campaniei

2.       Pentru Categoria 2: daca deblochează badge-ul “Christmas Tree” prin obținerea a 23 de autentificări în comunitate și 30 de like-uri la conținuturile postate de participant în Comunitate (întrebări și/sau răspunsuri), în perioada desfășurării campaniei

3.       Pentru Categoria 3: daca 8 dintre răspunsurile oferite de participant la întrebări adăugate de către alți membri ai Comunității vor fimarcate ca soluție în perioada desfășurării Campaniei

4.       Pentru Categoria 4: dacă adaugă în perioada desfășurării campaniei un review despre un telefon, Smart TV, căști sau obiect conectat (smartwatch, aspirator, consola, camera de supraveghere, etc.) conform art. 7.4 din prezentul Regulament și în același timp îndeplinește condițiile descrise la Categoriile 2 și 3.

 

4.2.         Persoanele care îndeplinesc condiţiile specificate la art.4.1. de mai sus (denumite în continuare în mod colectiv „Participanţi”, în mod individual „Participant”), trebuie să fie rezidenţi sau să aibă domiciliul fiscal în România.

4.3.         Angajaţii Organizatorului, precum şi soţii sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Campanie.

 

5.            PREMII

5.1.         În cadrul Campaniei, Organizatorul oferă un număr de 19 premii, în funcție de îndeplinirea condițiilor de participare / categorie:

 • Categoria 1: 10 premii

Fiecare constând într-un pachet care conține: (1) un trepied pentru telefon, ajustabil, negru, (2) o boxă Bluetooth (cu micro SD reader și FM radio), (3)o pereche de căști Bluetooth pliabile (autonomie de aprox. 6 ore, personalizate #ComunitateaOrange, baterie reincarcabila de 300 mAh integrata, cablu mufa jack si cablu de incarcare micro USB). Fiecare premiu este în valoare de 176,75 lei (TVA inclus)

 • Categoria 2: 5 premii

Fiecare constând într-un smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite, Ivory; valoare premiu (1 buc): 237,63 lei (TVA inclus)

 • Categoria 3: 3 premii

Fiecare premiu constând într-o tabletă Huawei MediaPad T5 10.1 4G Full HD octa-core dual speakers; valoare premiu (1 buc) 667,16 lei (TVA inclus)

 • Categoria 4: 1 premiu

Constând într-un telefon OPPO Reno 5 5G Astral Blue 128GB DS; valoare premiu 1915,32 lei (TVA inclus).

5.2.         Valoarea comercială totală maximă a Premiilor acordate în cadrul prezentei Campanii este de 6872,45 lei (TVA inclus).

5.3.         Premiile se vor acorda, prin tragere la sorti conform condiţiilor specificate în prezentul Regulament

5.4.         Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii şi nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani.

5.5.         În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, acesta va pierde dreptul de a i se atribui premiul.

 

6.            MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂŞTIGĂTORILOR

6.1.         Desemnarea câştigătorilor se va efectua prin câte o tragere la sorţi pentru fiecare categorie de premii, care vor avea loc pe data de 19 ianuarie 2022, folosind metode electronice, fără posibilitatea intervenţiei umane în algoritmul de selectare a câştigătorilor. În urma tragerii la sorţi a Premiului, se va încheia un proces verbal de desemnare a câştigătorilor.

 • O tragere la sorți pentru Categoria 4
 • O tragere la sorți pentru Categoria 3
 • O tragere la sorți pentru Categoria 2
 • O tragere la sorți pentru Categoria 1

 

6.3.         Pentru Premiile acordate se vor extrage 19 câştigători şi 57 câştigători de rezervă în ordinea descrescătoare, începând cu Categoria 4 (1 câștigator pentru Categoria 4, 3 câștigători pentru premiile din Categoria 3, 5 câștigători pentru premiile din Categoria 2, 10 câștigători pentru premiile din Categoria 1 si câte 3 câștigători de rezervă pentru fiecare câștigător extras).

6.4.         O adresa de email nu poate fi declarata in acelasi timp castigatoare si/sau rezervă.

6.5          O adresă de email nu poate fi declarată câștigătoare la mai multe categorii.

6.6          Dacă un participant este extras rezervă pentru mai multe categorii de premii va fi considerat rezervă pentru categoria cea mai mare, în funcție de acțiunile descrise la art 4.1 din prezentul Regulament.

6.7.         Pentru a participa la extragere se verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate la secţiunea 7 din Regulament. În cazul în care condiţiile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de către un Participant, acesta nu va fi inclus în cele 4 liste pentru extrageri.

 

7.            CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

7.1.         Participanţii extraşi câştigători în conformitate cu prevederile secţiunii 6 din prezentul Regulament, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate pentru a fi validaţi câştigători:

 • să îndeplinească toate condiţiile de participare, astfel cum sunt detaliate la secţiunea 4 din prezentul Regulament;
 • comunicarea cu Participantul câştigător să fie posibilă în termenele menţionate în prezentul Regulament;
 • să se prezinte personal, cu actul de identitate în original în vederea semnării procesului verbal de înmânare a premiului;
 • să fie încă abonați la newsletter-ul comunității în momentul extragerii și să aibă deblocat badge-ul “Snow Man” care demonstrează numărul necesar de logări (pentru Categoria 1)
 • sa aibă deblocat badge-ul special „Christmas Tree” care demonstrează numărul necesar de logări și like-uri (pentru Categoria 2 și Categoria 4)
 • să aibă minimum 8 soluții marcate în momentul extragerii (pentru Categoria 3 și Categoria 4)
 • să adauge un review despre un telefon, Smart TV, căști sau obiect conectat (smartwatch, aspirator, consola, camera de supraveghere, etc.)  (pentru Categoria 4)
 • să aibă contul online Orange și de comunitate active pe toată perioada desfășurării campaniei, inclusiv la data la care se face tragerea la sorți a câștigătorilor

7.2.         În cazurile în care Participantul câştigător nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate, astfel cum sunt acestea detaliate în art.7.1. de mai sus, acesta nu va fi inclus în listele pentru tragerea la sorti.

7.3. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanti da dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fara drept de compensare si fara obligatie de preaviz. Prin urmare, in cazul in care Organizatorul are indicii asupra faptului ca un participant se angajeaza sau incearca sa se angajeze fraudulos, ilegal sau necinstit in Promotie, inclusiv, dar fara a se limita, la angajarea in orice activitate sau orice manipulare a acestuia, Organizatorul este indreptatit sa ia masurile adecvate si va avea dreptul sa descalifice respectivul participant din Promotie, indiferent de rezultatul incercarii.

7.4 Condiții review:

 • textul trebuie să fie de tipul review, să fie clar, argumentat și să conțină cât mai multe informații utile unui potențial utilizator
 • review-urile trebuie să facă referire la un telefon, Smart TV, căști sau obiect conectat (smartwatch, aspirator, consola, camera de supraveghere, etc.)
 • review-ul trebuie să conțină minimum 700 cuvinte
 • review-ul să nu fie copiat sau inspirat de pe internet sau să fie duplicat cu un alt review din comunitate
 • să conțină minimum 1 imagine sau video care să vină în sprijinul review-ului
 • produsul să fie în prezent comercializat de distribuitorii autorizați din România.

7.5 La Categoria 4 se ia în considerare în extragere 1 singur review / participant.

 

8.               PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

8.1 Organizatorul va contacta Participantul câştigător în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorţi precum şi pe parcursul a 48 de ore de la momentul extragerii, pentru a-i furniza detalii despre condiţiile necesare pentru acordarea şi înmânarea Premiului conform prezentului Regulament.

8.2. Contactarea Participantului câştigător se va efectua la adresa de e-mail declarata in contul My Orange.

8.3. În cazul în care Organizatorul nu va avea un raspuns din partea Participantului castigator în decurs de 48 de ore de la tragerea la sorţi, atunci Participantul va fi declarat necâştigător şi se va trece la contactarea Participantului câştigător de rezervă, în ordinea extragerii acestora.

8.4. In cazul in care atat Participantul castigator cat si toti participantii castigatori de rezerva nu vor raspunde la emailul Organizatorului in decurs de 48 de ore de la expedierea lui si acestia vor fi declarati necastigatori, premiul nu se va mai acorda.

8.5. În cazul în care numărul de participanți eligibili Categorie 1, 2, 3 sau 4 este mai mic sau egal cu numărul de premii acordate pentru fiecare dintre cele 4 Categorii de premii, atunci toți participanții eligibili vor fi premiați și premiile rămase nu se mai acordă. În cazul în care nu sunt participanți eligibili pentru o anumita categorie atunci premiile pentru categoria respectiva nu se mai acordă.

8.6. Organizatorul îşi declină orice raspundere în situaţia în care Participantul câştigător nu răspunde la emailul transmis de consultanţii Orange indiferent de motiv sau pentru orice situaţii în care acesta nu va putea fi contactat în termene menţionate în prezentul Regulament.

8.7. Participantul câştigător va fi rugat să furnizeze in magazin, cand ridica premiul, informaţii detaliate: Serie si numar CI, CNP.  Aceste date trebuie să coincidă cu cele din documentele în original care vor fi prezentate la momentul semnării procesului verbal de predare a Premiului.

8.8. Participantul câştigător va primi detalii de la Organizator cu privire la locaţiile unde se poate prezenta pentru verificarea documentelor de identitate în original, semnarea unui proces verbal de înmânare a Premiului. O locaţie diferită de cele indicate de Organizare nu este acceptată.

8.9. Participantul câştigător se va prezenta la locaţia indicată de Organizator în maximum 20 zile lucrătoare de la comunicarea acestei locaţii precum şi toate documentele solicitate pentru verificarea identităţii, validarea ca Participant câştigător (pentru toti Participanţii), semnarea unui proces verbal de acceptare a Premiului.

 

9.               RĂSPUNDERE

9.1.             Prin participarea la Campanie, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul Regulament.

9.2.             Organizatorul nu îşi asumă răspunderea în cazul niciunei situaţii ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricţii de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea reţelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise ieşirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depăşirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.

9.3.             Organizatorul îşi declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanţii care accesează Campania din afara teritoriului Romaniei, aceştia fiind obligaţi să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

9.4.             Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele:

 • acurateţea datelor furnizate Organizatorului: incluzând adresa de e-mail. Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informaţii eronate si nu isi asuma raspunderea in cazul furnizarii unei adrese de email, alta decat cea personala ;
 • posibilele dispute cu privire de drepturile deţinute asupra adresei de email utilizate în cadrul Campaniei;
 • imposibilitatea unui Participant câştigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator.

9.5.       Echipa Comunității Orange își rezervă dreptul de a elimina marcajul de soluție pe răspunsurile        incorecte, incomplete sau care nu sunt conforme cu Termenii și Condițiile Comunității și Principiile Comunității. De asemenea, își rezervă dreptul de a marca un alt răspuns ca soluție, sau de a marca un răspuns ca soluție pe o întrebare care nu are marcaj de soluție.

9.6.Echipa Comunității Orange își rezervă dreptul de a descalifica din tragerea la sorți pentru Categoria 4 participanții care nu au respectat condițiile de scriere review (art. 7.4) sau dacă au încălcat Principiile Comunității.

 

10.           MODIFICAREA REGULAMENTULUI

10.1.         Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/ întrerupe/ prelungi oricând desfăşurarea acestei Campanii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data la care va intra în vigoare. 

10.2.         Orice modificare adusă prezentului Regulament va fi autentificată de către notarul public şi va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează să producă efecte la data publicării lor pe pagina de internet a Organizatorului, în secţiunea dedicată Campaniei.

10.3.         Organizatorul nu îşi asuma nici un fel de răspundere pentru neluarea la cunoştinţă de către Participanţi a modificărilor, cât timp acestea sunt afişate pe pagina de internet a Campaniei.

10.4.         În situaţia în care Campania este întreruptă/ suspendată, Organizatorul va acorda premiile câştigătorului desemnat până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prezentul Regulament.

 

11.               PUBLICITATE

11.1.         Participarea la Campanie implică acordul Participanţilor câştigători ca numele lor să poată fi publicate de către Organizator în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi a serviciilor de piaţă (republicată).

 

12.                RECLAMAŢII ŞI LITIGII

12.1.         Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea Campaniei va fi adresată în scris Organizatorului, la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

12.2.         Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei.

12.3.         Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti competente din Bucureşti.

 

13.           TAXE, IMPOZITE ŞI ALTE CHELTUIELI

Organizatorul se obligă să calculeze, să retina şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători, în conformitate cu Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură în legatură cu acestea revenind în exclusivitate câştigătorilor.

Prin simpla participare la Concurs, câștigătorii declară că sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

Orange Romania S.A.

Loredana Popp

Digital Operations Manager

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei „ Distracție în Comunitatea Orange

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1.            Orange Romania – operatorul de date cu caracter personal

Orange România, cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un mod confidențial, sigur și transparent.

.

2.            Orange Romania vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să precizați denumirea Campaniei „Distracție în Comunitatea Orange”.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite).

3.            Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Societatea va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

·         datele de contact, cum ar fi numele, prenumele, numele de utilizator în cadrul Comunității Orange, adresa e-mail, numărul de telefon și/sau altele,

·         detalii cu privire la produsele si serviciile Orange care fac obiectul Campaniei,

·         detalii privind relația cu Orange (pentru a verifica eligibilitatea participantului la premiile oferite), astfel cum au fost înscrise în cadrul art. 4 din cadrul Regulamentului,

·         alte date necesare pentru derularea Campaniei și completarea procesului-verbal de predare a premiilor, conform legislației specifice aplicabile (spre exemplu: adresa poștală, data nașterii, CNP, seria cartelei SIM și/sau altele)

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie sau în cazul participanților câștigători declararea lor ca necâștigători.

4.            Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării Campaniei

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Orange Romania, în calitate de organizator, direct sau prin intermediul partenerilor implicați în Campanie în vederea: organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile aferente organizatorilor de campanii promoționale. Totodată, Orange Romania va face publice datele câștigătorilor prin orice mijloace de comunicare, cum ar fi de exemplu platforme publice de socializare sau orice alte materiale publicitare.

5.            În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

·         dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

·         dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

·         dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

·         dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

·         dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

·         dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

·         dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

·         dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie;

·         dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează;

·         dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege.

 

6.            Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange Romania către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate

Orange Romania poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații:

·         Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime,

·         Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange Romania solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris,

·         Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății,

·         Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

7.            Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani.

8.            Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange Romania a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal ale participanților declarați necâștigători vor fi stocate de către Orange Romania pe perioada desfășurării Campaniei, respectiv până la validarea câștigătorilor.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către Orange Romania conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă sau cât este necesar pentru a răspunde unei reclamații sau a ne apăra în cazul unei litigiu.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange Romania va șterge/distruge aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur.

9.            Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Societatea are dreptul de a modifica prezenta Anexa nr. 1 la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Societății și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la regulament/campanie promoțională. 

 

Salut! Am observat că petreci timp în Comunitatea Orange, dar nu te-ai înscris încă.
Dacă te inscrii și devii membru, poți adresa întrebări în comunitate, poți să ajuți și tu alți membri și poți câștiga puncte, badge-uri și să te bucuri de multe alte beneficii!